Smarte lagerløsninger er avgjørende for alle bedrifter

Det er ikke bare lagergiganter som Amazon, Bring eller UPS som trenger å ha et forhold til lager, logistikkdrift og lagerinteriør. De aller fleste små og mellomstore selskaper vil ha noen form for varelager, enten i form av salgsvarer, innsatsvarer eller rekvisita. Derfor er det viktig med smart lagerdrift allerede fra dag én.

Lageret har mye å si for likviditet og resultat

Alle bedrifter er unike, men virksomheter basert på salg av varer vil ofte ha betydelige varelager. Når lageret er så stort at løsninger basert på en pallereol er mest praktisk, da representerer lagerbeholdningen også store verdier.

Type varer har åpenbart svært mye å si, men i stort vil god oversikt gjøre det mulig å holde lagerbeholdningen på et så lavt nivå som mulig – samtidig som det ikke oppstår utsolgt- eller mangelsituasjoner. Et redusert lager fører til både bedre likviditet og et bedre resultat.

Balansen mellom effektivt lager og sårbar drift

I dag er logistikk og vareflyt per definisjon global, med produksjon og leveringskjeder som henger sammen med virksomhet i helt andre deler av verden. Denne modellen gjør det mulig å lage svært kostnadseffektive løsninger, men samtidig fører det til at mange selskaper er sårbare for forstyrrelser i de globale fraktsystemene.

I en perfekt «just in time»-verden ankommer alt bedriften trenger akkurat når det er nødvendig, for eksempel samme morgen som det skal benyttes i produksjonen. En slik løsning vil representere optimal lagerdrift, helt uten unødvendige varer på lageret.

Imidlertid gjør en slik modell at bedriften er svært sårbar for forsinkelser og andre forstyrrelser. En manglende levering kan føre til at hele produksjonen stopper opp – med tilhørende store kostnader og ringvirkninger.

Derfor dreier seg smarte lagerløsninger ikke bare om det fysiske som skjer på lageret, men også filosofien og modellene som ligger bak logistikkstrategien. Hovedpoenget er å finne en balanse der kostnadene for en tilstrekkelig robust lagerdrift er så lave som mulig.