Derfor gjør automatisering norsk produksjonsindustri mer konkurransedyktig

Moderne produksjonsindustri er preget av høy grad av automatisering og digitalisering. Denne utviklingen fører også til at norsk produksjonsindustri kan være mer konkurransedyktig på det globale markedet. Leverandører som Masentia Norge tilbyr et komplett utvalg av mange ulike digitale industrimaskiner, noe som gjør det mulig å skape fleksible CAM-løsninger.

Digital produksjon er en nødvendighet

I 2023 er bruk av avanserte maskiner egentlig ikke et valg, i og med at manuell produksjon sjelden kan oppfylle kravene som stilles til presisjon og nøyaktighet. Maskiner fra Masentia Norge leverer et resultat som mennesker helt enkelt ikke kan matche, verken når det gjelder nøyaktighet, effektivitet eller presisjon over tid.

Denne utviklingen fører også til at det ofte helt enkelt ikke er et alternativ å bruke enklere maskiner kombinert med manuell arbeidskraft. Det er nødvendig å bruke digitale maskiner i et CAM-system, og derfor reduseres også fordelene som lavkostland har hatt bakover i tid.

Fleksibilitet og effektivitet er viktigere enn lønnsnivå

Det er ikke bare et mer sammenlignbart kostnadsnivå som er avgjørende når norske produksjonsbedrifter konkurrerer globalt. I løpet av de siste årene er det mange selskaper som har opplevd at den verdensomspennende logistikken kan være sårbar, noe som også har bidratt til økt fokus på mer lokal produksjon.

Selv mindre forsinkelser kan skape store utfordringer for mange virksomheter, og en manglende komponent kan stoppe en hel produksjonslinje. Derfor bidrar også fleksibilitet og effektivitet til å gjøre litt mer lokal produksjon konkurransedyktig. Et norsk selskap kan raskt stille om CAM-maskiner til å produsere et annet komponent, noe som kan være gull verdt hvis det oppstår nye behov hos eksisterende eller nye kunder. Når denne fleksibiliteten dessuten kombineres med kortere avstand til kunder ulike steder i Europa, er det ikke så rart at automatiseringen fører til at produksjon i Norge fremstår som et mer attraktivt alternativ. Sannsynligvis vil vi se økt bruk av norske produksjonsressurser også i tiden fremover.